กองทัพไทยเข้มแข็ง ติดอันดับ 19 ของโลก

จากการจัดอันดับความเข้มแข็งทางการทหาร ไทยอยู่อันดับ 19 ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเป็นอันดับ 1จากการสำรวจโดยเว็บไซต์ Globalfirepower.com ในการจัดอันดับความเข้มแข็งทางการทหารของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปี 2554  โดยคำนวณจาก 45 ปัจจัย ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบในด้านความพร้อมและความสามารถในการรบเมื่อต้องทำสงครามตามแบบ ทั้งภาคพื้นดิน ในทะเล และในอากาศ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากความสามารถการส่งกำลังบำรุง  ปัจจัยทางการเงินในการทำสงคราม ซึ่งตัวเลขเหล่านี้อาศัยข้อมูลจริงและการประเมินตามหลักสถิติ  โดยอ้างตัวเลขจาก ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันและสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ

สำหรับกองทัพอันดับ 1 ของโลกในปีนี้  ยังคงเป็นสหรัฐฯ ส่วนอันดับรองลงมาคือ รัสเซีย จีน อินเดีย และอังกฤษ ในขณะที่กองทัพไทยอยู่อันดับ 19 สูงขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งอยู่อันดับ 28 ของโลก และครองอันดับ 8 ของเอเชีย โดยเป็นรองจีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย

จากตัวเลขข้อมูลดังกล่าว ระบุว่า ในปีนี้ ไทยมีงบประมาณกลาโหม 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (156,000 ล้านบาท) และเมื่อแยกเป็นรายกองทัพ พบว่า ไทยมีกำลังทหารที่พร้อมรบ  305,860 นาย และกำลังสำรองที่พร้อมรบ 245,000 นาย   โดยกองทัพบก มีรถถัง 542 คัน  ยานลำเลียงพลหุ้มเกราะ 1,005 คัน  ปืนใหญ่ชนิดลากจูง 741 กระบอก ปืนใหญ่อัตตาจร 26 กระบอก ระบบจรวดหลายลำกล้อง 60 ชุด  ปืนค. 1,200 กระบอก อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง 818 ชุด อาวุธต่อสู้อากาศยาน 378 หน่วย และยานยนต์ส่งกำลังบำรุง 4,600 คัน

สำหรับกองทัพอากาศ  ไทยมีเครื่องบินแบบต่าง ๆ 913 ลำ เฮลิคอปเตอร์ 443 ลำ และเครื่องบินบริการ 105 ลำ ขณะที่ราชนาวีไทย มีเรือทั้งสิ้น 164 ลำ แยกเป็นเรือบรรทุกอากาศยาน 1 ลำ เรือฟริเกต 6 ลำ เรือยามฝั่งและเรือตรวจการณ์ 109 ลำ  เรือทำสงครามทุ่นระเบิด 7 ลำ และเรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบก 9 ลำ นอกจากนี้ ไทยมีกองเรือพาณิชย์นาวี ประกอบด้วยเรือทั้งสิ้น 382 ลำ และท่าเรือสำคัญ 5 แห่ง


สำหรับกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดตามลำดับ มีดังนี้

1. สหรัฐอเมริกา
2. รัสเซีย
3. จีน
4. อินเดีย
5. สหราชอาณาจักร
6. ตุรกี
7. เกาหลีใต้
8. ฝรั่งเศส
9. ญี่ปุ่น
10. อิสราเอล
11. บราซิล
12. อิหร่าน
13. เยอรมนี
14. ไต้หวัน
15.  ปากีสถาน
16.  อียิปต์
17.  อิตาลี
18.  อินโดนีเซีย
  19.  ไทย
20.  ยูเครน
21.  โปแลนด์
22.  เกาหลีเหนือ
23.  ฟิลิปปินส์
24.  ออสเตรเลีย
25.  แคนาดา
26.  ซาอุดิอาระเบีย
27.  มาเลเซีย
28.  สวีเดน
29.  สเปน
30.  เม็กซิโก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

About the author

Sasiphattra Siriwato

Sasiphattra Siriwato (JuL)

การศึกษา

- ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ International Pacific College, New Zealand
- กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะสตรีศึกษาที่ Massey University, New Zealand
- ประกาศนียบัตรปริญญาโทรัฐศาสตร์ในด้านการทำงานวิจัย Monash University, Australia
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Macquarie University, Australia
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์และศิลปศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส Canterbury University, New Zealand

Education

- Part time lecturer for Department of International Relations at International Pacific College, New Zealand
- PhD candidate on Women’s Studies at Massey University, New Zealand
- Graduated with a Postgraduate Diploma of Arts (Research) in Politics from Monash University, Australia
- Master Degree in Politics and Public Policy from Macquarie University, Australia
- Bachelor Degree in French and Political Science from Canterbury University, New Zealand

%d bloggers like this: